هیئت یالثارات الحسین علیه السلام بیرجندشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸

اجتماع نوجوانان رضوی (انوار) 94 - ذوالعهد

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.