هیئت یالثارات الحسین علیه السلام بیرجندیکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

نواهنگ دستگیر صبح قیامت - تقدیم به دلهای امام رضایی - ذوالعهد

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.