هیئت یالثارات الحسین علیه السلام بیرجندجمعه ۱ آذر ۱۳۹۸

هفتگی 94/3/22 - وداع با ماه شعبان المعظم - ذوالعهد

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

هفتگی ۹۴/۳/۲۲ – وداع با ماه شعبان المعظم