هیئت یالثارات الحسین علیه السلام بیرجندیکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

کتابچه "گفتنش سخت است" اشعار فاطمیه 95 - ذوالعهد

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

کتابچه “گفتنش سخت است” اشعار فاطمیه ۹۵

انتشار کتابچه «گفتنش سخت است»
? مجموعه اشعار جدید ، ویزه فاطمیه ۱۴۳۸
? همراه با صوت سبک ها به صورت تفکیک شده
? گروه رسانه ای ذوالعهد / هیئت یالثارات الحسین بیرجند

دانلود کتابچه